Reklamacje

  1. Jeżeli kupiony towar ma wadę, klient może złożyć reklamację, w której określi swoje żądania dotyczące doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową (przez naprawę lub wymianę) lub zwrotu całości bądź części wpłaconych środków (przez obniżenie ceny czy odstąpienie od umowy).
  2. Za wadę nie uznaje się stopniowego, naturalnego zużycia produktu, uszkodzenia wynikającego z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia.
  3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 7 dni od odesłania towaru wraz z drukiem reklamacyjnym.
  4. Jeżeli reklamacja będzie uwzględniona pozytywnie, otrzymasz nowy produkt.
  5. Aby reklamacja została rozpatrzona pozytywnie należy odesłać towar wraz z wypełnionym drukiem reklamacyjnym na adres: Biker24 Damian Kansik, Kuniów 208A, 46-200 Kluczbork


Druk reklamacji dostępny jest pod linkiem: Reklamacja towarów